FÖRETAGET

ATH-Design AB är ett teknikkonsult företag med 9 anställda. Vi finns i norra Skåne en bit utanför Hässleholm, på en ort som heter Hörja.

Vi vill skapa en bra relation med våra kunder och på ett enkelt och effektivt sätt fungera som en stark resurs i kundernas organisation.

Gemensamt har vi lång erfarenhet ifrån både process- och verkstadsindustri. I många fall innebär det att vi kan erbjuda unika produkter med kompetens ifrån dessa stora områden.

Vi ser gärna att vi är med ifrån ide’ till genomförande.

 

Företagets “tre ben”

Pressverktyg

Med verktyg för plåtformning som huvudinriktning. Vi har över 15 års erfarenhet av verktygskonstruktion. (följdverktyg, linjeverktyg och dragverktyg)

 

Processindustri

Konstruktion och projektledning vid investeringar eller process- förbättringar inom processindustri.

 

Mekanisk konstruktion

Anpassning bearbetningsmaskiner (svarvning, fräsning).
 

  << Hem