ATH-Design AB är ett teknikkonsult företag med 10 anställda. Vi finns i norra Skåne en bit utanför Hässleholm, på en ort som heter Hörja.

Vi vill skapa en bra relation med våra kunder och på ett enkelt och effektivt sätt fungera som en stark resurs i kundernas organisation.

Gemensamt har vi lång erfarenhet ifrån både process- och verkstadsindustri. I många fall innebär det att vi kan erbjuda unika produkter med kompetens ifrån dessa stora områden.

Vi ser gärna att vi är med från ide’ till genomförande.


-  Vi vill skapa en nära relation med våra kunder och därmed på ett effektivt sätt se och förstå kundens behov och önskemål. 

-  I våra uppdrag fungerar vi som en oberoende leverantör och kan fritt välja rätt tekniklösning inför varje projekt.

 

Organisation

Vilka är vi?