PROCESSINDUSTRI

 

I investeringar vill vi vara med ifrån ide’ till genomförande. Här hanterar vi alla områdena i ett projekt ifrån förstudie till driftsättning och utvärdering.

Vi arbetar bl.a. med följande saker:

 

·1   Projekt och montage ledning.
 

·2   Driftsättning och uppföljning.
 

·3   Ritningsunderlag och dokumentation för upphandling eller tillverkningsunderlag.
 

·4   Konstruktion i 3D för framtagning av layouter och flödesschema för processystem         eller anläggningar.
 

·5   Detaljritningar processindustri för tankar, tryckkärl, rörsystem m.m.
 

·6   Detaljritningar inom bygg och anläggning, plattformar, industribyggnader m.m.
 

·7   Processimuleringar.
 

·8   Process- och energiutredningar för befintliga processer eller framtida                              investeringar.
 

·9   Riskanalyser
 

·10 EX-klassningar med utvärdering av riskkällor för framtagning av klassningsplaner.
 

·11 Framtagning av drift och underhållsinstruktioner.
 

·12 Besiktning av anläggningar och processer utifrån Säkerhet Hälsa och Miljö.
 

·13 Utbildning i drift och underhåll.